Trung tâm chăm sóc khách hàng : 0931.67.67.58 - Email : cskh@hoanganhpro.com.vn
Càng bánh xe tải nặng lớn H130 cố định

Càng bánh xe tải nặng lớn H130 cố định

Mã sản phẩm: H130C     Trạng thái: CÒN HÀNG
Kích thước :
Màu sắc : Đen

Giá bán

(Giá chưa bao gồm thuế GTGT)
btn_cart icon buy

Mô tả chi tiết

Đánh giá sản phẩm

Đánh giá trung bình
(Dựa trên 0 đánh giá)
0

Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn

btn_comment

Đánh giá sản phẩm

 
Điểm đánh giá: Ẩn email của tôi
Mã bảo vệ :  
Sản phẩm cùng loại
STT MA SP THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀU SẮC HÌNH ẢNH
1X550ĐỏXe đẩy tay 2 bánh X550
2X485ĐỏXe đẩy tay 2 bánh X485
3X370CĐỏXe đẩy tay 2 bánh X370C
4X370ĐỏXe đẩy tay 2 bánh X370
5XTB100DNXanh,ĐenXe đẩy tay 4 bánh XTB100DN
6XTH250 S2 KHĐỏxe đẩy tay 4 bánh XTH250 S2 KH
7XTH250 S2ĐỏXe đẩy tay 4 bánh XTH250 S2
8XTH250 S1ĐỏXe đẩy tay XTH250 S1
9XTH200TĐỏXe đẩy tay 4 bánh XTH200T
10XTH200NĐỏXe đẩy tay 4 bánh XTH200N
11XTH200LĐỏXe đẩy tay 4 bánh XTH200L
12XTH130TĐỏXe đẩy tay 4 bánh XTH130T
13XTH130NĐỏXe đẩy tay 4 bánh XTH130N
14XTH130LĐỏXe đẩy tay 4 bánh XTH130L
15XTL130 T2Xám,XanhXe đẩy tay 4 bánh XTL130 T2
16XTL130 DSXám,XanhXe đẩy tay 4 bánh XTL130 DS
17XTB100 T3Xám,XanhXe đẩy tay 4 bánh XTB100 T3
18XTB100 T2Xám,XanhXe đẩy tay 4 bánh XTB100 T2
19XTB100 DGXám,XanhXe đẩy tay 4 bánh XTB100 DG
20XTB100 DXám,XanhXe đây tay 4 bánh XTB100 D
21Bánh xe PU 185x50185x50 mmNâu,XanhBánh xe nâng PU
22Bánh xe PU xe nâng tay80x70, 80x90 mmNâu,XanhBánh xe PU xe nâng tay
23Càng bánh xe tải nặng lớn kiểu L xoay có khóaXám,Xanh dươngCàng bánh xe tải nặng lớn kiểu L xoay có khóa
24Càng bánh xe tải nặng lớn kiểu L xoay không khóaXám,XanhCàng bánh xe tải nặng lớn kiểu L xoay không khóa
25Càng bánh xe tải nặng lớn kiểu L cô địnhNâu,Xám,XanhCàng bánh xe tải nặng lớn kiểu L cô định
26H350CXám,Đen,ĐỏCàng bánh xe tải nặng lớn H350 cố định
27H350Xám,Đen,ĐỏCàng bánh xe tải nặng lớn H350 di động
28H250Xám,Đen,ĐỏCàng bánh xe tải nặng lớn H250 di động
29H250CXám,Đen,ĐỏCàng bánh xe tải nặng lớn H250 cố định
30H200Nâu,Xám,ĐenCàng bánh xe tải nặng lớn H200 di động
31H200CNâu,Xám,ĐenCàng bánh xe tải nặng lớn H200 cố định
32H150Nâu,Xám,ĐenCàng bánh xe tải nặng lớn H150 di động
33H150CNâu,Xám,ĐenCàng bánh xe tải nặng lớn H150 cố định
34H130ĐenCàng bánh xe tải nặng lớn H130 di động
35H100Càng bánh xe tải nặng lớn H100 di động
36H100CĐenCàng bánh xe tải nặng lớn H100 cố định
37Càng bánh xe cố định đỏĐỏCàng bánh xe cố định đỏ
38Càng bánh xe đế đỏ có khóaCàng bánh xe đế đỏ có khóa
39Càng bánh xe vít đỏ thắng hậuĐỏCàng bánh xe vít đỏ thắng hậu
40Càng bánh xe đế đỏ thắng hậuĐỏCàng bánh xe đế đỏ thắng hậu
41Càng bánh xe vít đỏ không khóaĐỏCàng bánh xe vít đỏ không khóa
42Càng bánh xe đế đỏ không khóaĐỏCàng bánh xe đế đỏ không khóa
43Càng bánh xe cố định đenĐenCàng bánh xe cố định đen
44Càng bánh xe vít đen không khóaĐenCàng bánh xe vít đen không khóa
45Cáng bánh xe vít đen có khóaĐenCáng bánh xe vít đen có khóa
46Càng bánh xe đế đen không khóaĐenCàng bánh xe đế đen không khóa
47Càng bánh xe đế đen có khóaĐenCàng bánh xe đế đen có khóa
48Càng bánh xe cố định trắngTrắngCàng bánh xe cố định trắng
49Càng bánh xe vít trắng không khóaTrắngCàng bánh xe vít trắng không khóa
50Càng bánh xe vit trắng có khóaTrắngCàng bánh xe vit trắng có khóa
51Càng bánh xe đế trắng không khóaTrắngCàng bánh xe đế trắng không khóa
52Càng bánh xe đế trắng có khóaTrắngCàng bánh xe đế trắng có khóa
53Càng bánh xe cố định xanhXanhCàng bánh xe cố định xanh
54Càng bánh xe vít xanh không khóaXanhCàng bánh xe vít xanh không khóa
55Càng bánh xe R200 di độngĐenCàng bánh xe R200 di động
56Càng bánh xe R200 di động có khóaĐenCàng bánh xe R200 di động có khóa
57Càng bánh xe R200 cố địnhĐenCàng bánh xe R200 cố định
58Càng bánh xe R di độngĐenCàng bánh xe R di động
59Càng bánh xe R di động có khóaĐenCàng bánh xe R di động có khóa
60Càng bánh xe R cố địnhĐenCàng bánh xe R cố định
61Càng bánh xe R vít PP trắng không khóaTrắngCàng bánh xe R vít PP trắng không khóa
62Càng bánh xe R vít PP trắng có khóaTrắngCàng bánh xe R vít PP trắng có khóa
63Càng bánh xe R đế không khóaTrắngCàng bánh xe R đế không khóa
64Càng bánh xe R đế có khóaTrắngCàng bánh xe R đế có khóa
65Bánh xe 400-8 TNCam,ĐenBánh xe 400-8 TN
66Bánh xe 400-8 2MĐen,ĐỏBánh xe 400-8 2M
67Bánh xe 300-8 2MXanh lá,ĐenBánh xe 300-8 2M
68Bánh xe 300-8 1MĐen,ĐỏBánh xe 300-8 1M
69Bánh xe 250-8 2MĐen,ĐỏBánh xe 250-8 2M
70Bánh xe 350-4 MHVàng,ĐenBánh xe 350-4 MH
71Bánh xe 350-4 MLXanh lá,ĐenBánh xe 350-4 ML
72Bánh xe 250-4 MHVàng,ĐenBánh xe 250-4 MH
73Bánh xe 250-4 MLĐen,ĐỏBánh xe 250-4 ML
74Bánh xe 12x3Xám,ĐenBánh xe 12x3
75Bánh xe 12x2Xám,ĐenBánh xe 12x2
76Bánh xe 10x3Xám,ĐenBánh xe 10x3
77Bánh xe 10x2 1/2Xám,ĐenBánh xe 10x2 1/2
78Bánh xe 10x2Xám,ĐenBánh xe 10x2
79Bánh xe 8x3Xám,ĐenBánh xe 8x3
80Bánh xe B8Xám,ĐenBánh xe B8
81Bánh xe 8x2Xám,ĐenBánh xe 8x2
82Bánh xe B6Xám,ĐenBánh xe B6
83Bánh xe 6x2Xám,ĐenBánh xe 6x2
84Bánh xe B5Xám,ĐenBánh xe B5
85Bánh xe 125 x 45Xám,ĐenBánh xe 125 x 45
86Bánh xe B4Xám,ĐenBánh xe B4
87Bánh xe 100 x 38Xám,ĐenBánh xe 100 x 38
88Mâm sắt 16x650-8 MH1ĐỏMâm sắt 16x650-8 MH1
89Mâm sắt 350-6 MH3NâuMâm sắt 350-6 MH3
90Mâm sắt 350-4 MH1NâuMâm sắt 350-4 MH1
91Mâm sắt 350-4 MH2ĐỏMâm sắt 350-4 MH2
92Mâm sắt 400-8 MH2TrắngMâm sắt 400-8 MH2
93Mâm sắt 350-6 MH2VàngMâm sắt 350-6 MH2
94Mâm sắt 250-4 MH2VàngMâm sắt 250-4 MH2
95Càng B/xe M Di Động Có Khóa Bánh ĐẶCĐenCàng B/xe M Di Động Có Khóa Bánh ĐẶC
96Càng B/xe M Di Động Bánh ĐẶCĐenCàng B/xe M Di Động Bánh ĐẶC
97Càng B/xe M Cố Định Bánh ĐẶCĐenCàng B/xe M Cố Định Bánh ĐẶC
98Càng B/xe Di Động Có khóa Bánh Nhựa PUXanhCàng B/xe Di Động Có khóa Bánh Nhựa PU
99Càng B/xe M Cố Định Bánh Xe Nhựa PUXanhCàng B/xe M Cố Định Bánh Xe Nhựa PU
100Càng B/xe M Di Động Bánh Xe Nhựa PUXanhCàng B/xe M Di Động Bánh Xe Nhựa PU
101NP-301900x600x870 mmTrắngXe đẩy hàng prestar Janpan NP-301
102PB-105710x455x855 mmXámXe đẩy tay prestar Japan PB-105
103PB-104710x455x855 mmNâu,Trắng,XámXe đẩy tay 4 bánh Prestar Japan PB-104
104PB-101710x455x880 mmNâu,Trắng,XámXe đẩy tay prestar Japan PB-101
105NF-327920x610x1050 mmNâu,Trắng,XámXe đẩy tay 4 bánh Prestar Japan NF-327
106NF-307920x610x920 mmNâu,Trắng,XámXe đẩy tay prestar Japan NF-307
107NB-105740x480x850 mmNâu,Trắng,XámXe đẩy tay prestar Japan NB-105
108NB-104740x480x850 mmNâu,Trắng,XámXe đẩy tay prestar Japan NB-104
109NB-101740x480x850 mmNâu,Trắng,XámXe đẩy tay 4 bánh Prestar Japan NB-101


Tư vấn bán hàng

Mr Đại (Zalo) - 0931.67.67.58

    

Ms Hải Yến (Zalo) 0916.554.610

    

Hệ thống nhân viên kinh doanh trên toàn quốc

Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ
Ms Yến (Zalo): 0931.67.67.58
Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà nam, Nam Định, Thái Bình
Mr Đại (Zalo): 0931.67.67.58
Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
Mr Duy Anh (Zalo): 0916.554.610